Chia sẻ:

Ổ cắm đôi có dây nối đất WEG15929H 

Ổ cắm đôi có dây nối đất WEG15929H

Ổ cắm đôi có dây nối đất WEG15929H

Grounding duplex universal receptacle 

250VAC – 16A

X