Phích cắm IP44

Phích cắm IP44

Phích cắm IP44 – Phích cắm có kẹp giữ dây, dùng cho cuộn dây di động, vị trí tiếp đất loại 6H

Hiển thị tất cả 12 kết quả

X