Phích cắm IP67

Phích cắm IP67

Phích cắm IP67 – Phích cắm có kẹp giữ dây, dùng cho cuộn dây di động, vị trí tiếp đất loại 6H

Hiển thị tất cả 9 kết quả

X