TIME SWITCH - IH/IHP, IC - ARGUS CDM

TIME SWITCH - IH/IHP, IC - ARGUS CDM

TIME SWITCH – IH/IHP, IC – ARGUS CDM: Công tắc cảm biến ánh sáng đóng tiếp điểm khi độ sáng giảm và xuống thấp hơn ngưỡng chọn. Và mở tiếp điểm khi độ sáng tăng và vượt qua ngưỡng chọn.

Hiển thị tất cả 19 kết quả

X