Compact NSX plug-in/ drawout loại B/F/N/H

Compact NSX plug-in/ drawout loại B/F/N/H

Compact NSX plug-in/ drawout loại B/F/N/H: Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt) và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A

Hiển thị tất cả 16 kết quả

X