Interpact INS

Interpact INS

Interpact INS đóng và ngắt mạch khi đang mang tải, chức năng ngắt có cờ chỉ thị và chức năng cách ly, nhiều dạng tay nắm xoay tự chọn (ở mặt trước, mặt hông và loại kéo dài), Module hoá, từ 40 đến 1600A

Hiển thị 1–28 của 38 kết quả

X