MCCB Schneider Compact

  MCCB Schneider Compact NSX100, loại F, 3P, 36kA, 415V MCCB Compact NSX, phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, sản phẩm của Schneider chất lượng tốt ...